Czym jest barometr?

Barometr Bezpieczeństwa Prawnego to cykliczne badanie, którego celem jest diagnoza problemów przedsiębiorców i inwestorów w Polsce. Jego wyniki są podstawą do skutecznego wpływania na decydentów, aby podejmowali odpowiednie działania zaradcze.  To wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo prawne działalności gospodarczej w Polsce.

Polscy przedsiębiorcy nisko oceniają stabilność i przewidywalność prawa, efektywność sądownictwa gospodarczego oraz jasność i spójność regulacji prawnych. Do podobnych wniosków prowadzą wyniki badań instytucji międzynarodowych. Barometr Bezpieczeństwa Prawnego ma dostarczyć konkretnych danych, które wskażą przyczyny tych problemów i pomogą opracować ich rozwiązania.

1. Raporty

Wyniki badań będą regularnie publikowane. W ten sposób powstanie indeks bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców. Będzie on wskaźnikiem przyjazności systemu prawnego Polski dla działalności gospodarczej.

2. Rekomendacje

Analiza danych pozwoli na opracowanie katalogu konkretnych rekomendacji dla decydentów. Będą one oparte na danych empirycznych pochodzących od samych  przedsiębiorców i inwestorów.

3. Rzecznictwo

Wyniki badań będą przedstawiane na konferencjach prasowych, kongresach gospodarczych, spotkaniach z parlamentarzystami i przedstawicielami pozostałych władz, w tym wymiaru sprawiedliwości.

Jesteś przedsiębiorcą/ynią? Chcesz się podzielić swoją opinią na temat prowadzenia biznesu w Polsce?
Napisz do nas na adres: barometr@courtwatch.pl