O bezpieczeństwie prawnym:

Projekt zwraca uwagę na piętę achillesową otoczenia instytucjonalnego polskiej gospodarki: bezpieczeństwo prawne działających w Polsce przedsiębiorców. Zagadnienie to nie jest naszym zdaniem ani odpowiednio zbadane, ani nie jest do niego przywiązywana odpowiednia waga.

Bartosz Pilitowski, Prezes Fundacji Court Watch Polska

Bezpieczeństwo prawne jednostki związane z pewnością prawa umożliwia [...] przewidywalność działań organów państwa a także prognozowanie działań własnych. Nie jest to wyłącznie przejaw bezdusznego legalizmu, lecz warunek konieczny wolności obywatela w państwie. Przewidywanie i dokonywanie wyborów w oparciu o pewną wiedzę na temat obowiązującego prawa umożliwia jednostce organizację jej życiowych spraw i przyjmowanie odpowiedzialności za własne decyzje.

Janusz Kochanowski , Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2006-2010

Stabilność niewątpliwie jest jednym z kluczowych elementów systemu prawa. Jej brak skutkuje bowiem nienadążaniem społeczeństwa za zmianami, poczuciem zastawienia na obywateli pułapki legislacyjnej, a ostatecznie utratą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa [...]. A im dłużej trwa prawo (dobre prawo) w niezmienionej postaci, tym większy jest jego potencjał w kształtowaniu dobrobytu gospodarczego, społecznego i politycznego kraju.

Prof. Beata Stępień-Załucka, Adwokat

Jesteś przedsiębiorcą/ynią? Chcesz się podzielić swoją opinią na temat prowadzenia biznesu w Polsce?
Napisz do nas na adres: barometr@courtwatch.pl